Gospodarka Portugalii

Gospodarka Portugalii ożywiła się znacznie w latach 70-tych XX wieku. Do tego czasu uważano ją za jeden z najsłabiej rozwijających się krajów Europy Zachodniej. Do dzisiaj dochody przeciętnego mieszkańca tego kraju uległy znacznemu wzrostowi, inflacja ustabilizowała się na niskim poziomie i spadło bezrobocie. Gospodarka Portugalii opierała się na rolnictwie. Do dzisiaj ważnym sektorem w rolnictwie …

Przemysł Portugalii

Przemysł Portugalii skoncentrowany jest wokół dwóch głównych miast: Lizbony i Porto. Na terenie Portugalii znajdują się nieliczne, ale za to bogate złoża rud wolframu, którą wydobywa się w górach Serra de Estrela, a także pirytów, rud uranu. Mniejsze złoża dostarczają innych surowców, np: rud żelaza, cyny i węgla kamiennego. Przemysł Portugalii to głównie gałąź przemysłu …