Przemysł Portugalii

Przemysł Portugalii skoncentrowany jest wokół dwóch głównych miast: Lizbony i Porto. Na terenie Portugalii znajdują się nieliczne, ale za to bogate złoża rud wolframu, którą wydobywa się w górach Serra de Estrela, a także pirytów, rud uranu. Mniejsze złoża dostarczają innych surowców, np: rud żelaza, cyny i węgla kamiennego.
Przemysł Portugalii to głównie gałąź przemysłu spożywczego. Kraj ten znany jest z produkcji fantastycznych win, np. Moscatel, Portwein czy Madera. Zajmuje także pierwsze miejsce na świecie w produkcji korka. Oprócz win produkuje się tu dużo oleju roślinnego oraz oliwy. Poza przemysłem wydobywczym i spożywczym dużą rolę odgrywa w Portugalii przemysł włókienniczy, którego zakłady są rozproszone po całym kraju. Wokół Lizbony i Porto kwitną różnorakie zakłady: rafineryjne, hutnicze, stoczniowe czy samochodowe.